PhotOrganize

PhotOrganize voor Windows 10

Met PhotOrganize organiseert u een fotocollectie zodat de onderwerpen van foto’s altijd herkenbaar zijn en een selectie van foto’s eenvoudig?presenteerbaar is. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

  • Van een selectie .jpg/.jpeg foto’s kan de door de camera opgeslagen datum/tijd dat de foto genomen is worden veranderd voor als de foto’s in een andere tijdzone zijn genomen en vergeten is de cameraklok aan te passen.
  • Een selectie van een of meer foto’s kan worden hernoemd als jjjjmmdd uummss (=de opgeslagen datum/tijd dat de foto genomen is )?+?een voor die selectie te kiezen onderwerp.
  • De door moderne camera’s vastgelegde ori?ntatie kan worden aangepast (of ingevuld als deze in de foto niet is ingevuld) waardoor de foto correct verticaal of horizontaal?wordt weergegeven door programma’s die deze informatie gebruiken.
  • Er kan een presentatie van foto’s mee worden gemaakt, direct of via?een vooraf gemaakte selectie van foto’s (eventueel over meerdere mappen). Deze worden opgeslagen als ‘databases’ die kunnen worden geopend om precies deze foto’s (volledig scherm)?te kunnen tonen.
  • De belangrijkste EXIF informatie (technische details van de foto) kan worden weergegeven

Geen van deze keuzes verandert iets in de fotodata, alleen de relevante eigenschappen worden aangepast.

Schermafbeelding PhotOrganize

 

 

 

 

 

April 2018

De miniatuurweergave toont naast de datum en tijd waarop de foto is genomen nu ook de huidige omschrijving (voor zover de ruimte het toelaat; de volledige omschrijving staat in de tooltips)

Nieuwe knoppen MAX en 5 naast het veld waar het aantal weer te geven foto’s kan worden ingevuld. Via de MAX knop wordt het maximaal aantal foto’s in de map ingevuld; via de 5 knop wordt 5 ingevuld als het (maximaal) aantal foto’s om te tonen.

Bij menukeuze Foto info wordt nu ook de hoogte getoond, mits de foto daarvan via GPS in de camera is voorzien

Nieuwe menukeuze Bekijk selectie als diashow. De wachttijd tussen 2 foto’s kan zelf worden gekozen en er kan ook tijdens de een diashow handmatig vooruit of terug worden gebladerd

Nieuwe knop Zoeken . Hiermee worden foto’s weergegeven waar (een deel van) de ingevulde omschrijving voorkomt in fototitels

Nieuwe menukeuze Verplaats geselecteerde foto’s naar gekozen map? en Verplaats geselecteerde foto’s . Dit is een veilige manier om foto’s uit de map te wissen door deze tijdelijk naar een andere map te verplaatsen. Met de eerste keuze kan de actie herhaaldelijk worden uitgevoerd nadat de bestemmingsmap 1 maal is opgegeven

Nieuwe menukeuze Hernoem foto’s waarmee de omschrijving van de foto kan worden veranderd zonder dat de datum- en tijd-voorloop verandert . In combinatie met de zoekoptie kan op die manier ook makkelijk een typefout in meerdere foto’s worden veranderd.

Juli 2017

Eerste Store release, gemaakt 30 juni 2017

Help samenvatting

De belangrijkste keuzes kunt u maken via de knoppen bovenin het scherm. Houd de muis even boven een knop om de functie van de tooltip af te lezen. Zodra er een of meer foto’s in beeld staan kan in het fotoscherm via de rechtermuistoets een menu worden geopend met alle keuzes; een deel is dus gelijk aan de keuze van het knopje. Het menu kan ook worden geopend door te klikken op de? knop met de muis er op. De?knoppen met de gedraaide pijl hebben steeds betrekking op de functie van het vak waar ze in staan, dus de knop onder Onderwerp is om de hernoeming uit te voeren.

Kies een map waarin de te bewerken foto’s staan. Dit kan door op de knop met het schijfsymbool te klikken en dan uit de dialoogbox het pad te kiezen, of door het pad direct in te typen in het vak daarnaast. De laatst gekozen map wordt steeds opgeslagen in de registry en vooringevuld bij opstarten.
Er worden standaard (steeds)?100 foto’s getoond, dit aantal is per keer aan te passen. Via de MAX knop wordt het maximaal aantal foto’s in de map ingevuld; via de 5 knop?? worden (maximaal) 5 foto’s getoond.? Door een groot aantal te kiezen duurt het langer voordat de foto’s verschijnen, vooral als de foto geen standaard ‘thumbnail’ (miniatuurweergave) heeft zoals bij sommige smartphones. Als het woord Bezig, in rood weergegeven, weer verandert in Toon foto en de voortgangsbalk vol is zijn alle foto’s weergegeven. Klik op de weergaveknop (= knop met de pijl achter dat aantal met tooltip Toon de volgende serie) om het gekozen aantal foto’s uit de gekozen map te tonen. Tijdens het hernoemen van de foto’s wordt het aantal weergegeven foto’s steeds aangevuld (de foto’s die hernoemd worden verhuizen naar de map Bewerkt, een subdirectory lager dan de map van de bronfoto’s) tot het gekozen aantal, zolang er niet hernoemde foto’s in de map staan. Kies in?de t/m box een aantal dat gelijk of hoger is dan?het aantal foto in de map om alles weer te geven.
Foto’s worden weergegeven met de datum en tijd waarop ze zijn genomen plus de huidige naam (mogelijk inclusief datum en tijd als ze al zijn hernoemd). Houd er rekening mee dat portretfoto’s als?landschap kunnen worden weergeven terwijl dat niet de werkelijke richting is: dubbelklik op een dergelijke foto om de werkelijke richting te bekijken.

Selecteer nu een foto of -met Ctrl en/of Shift tegelijk met een muisklik of de spatiebalk- meer foto’s. Ctrl A selecteert alle?foto’s die in het venster staan (ook die buiten beeld zijn). De geselecteerde foto’s tonen met een rode rand.

Foto hernoemen

Vul een onderwerp in of?kies een eerder gebruikt onderwerp uit het uitvouwmenu (of pas dat zonodig aan). De geselecteerde foto’s worden hernoemd?als en verplaatst naar de subdirectory /Bewerkt. De naam wordt jjjjmmdd uummss (=de opgeslagen datum/tijd dat de foto genomen is ), b.v.?20131229 183918 Mall of Dubai .JPG. Bij meerdere?foto’s op dezelfde seconde wordt een volgnummer toegevoegd aan de naam.
Kies de pijltoets onder Onderwerp of de rechtermuistoets keuze Aanpassen naam. Als het woord Bezig, in rood weergegeven, weer verandert in Toon foto (de voortgangsbalk is vol)?zijn alle foto’s hernoemd. De namen van de aangepaste foto’s verschijnen enige tijd in een pop up venster rechtsonder.

Kies?Voeg toe aan gebruikte omschrijvingen?om al bestaande omschrijvingen in al hernoemde foto’s in het uitvouwmenu te plaatsen. Selecteer hiervoor de map met al hernoemde foto’s, selecteer deze allemaal en maak de rechtermuistoetskeuze Voeg toe aan gebruikte omschrijvingen. Ieder onderwerp wordt maar eenmaal toegevoegd. Dit is handig als u later verder gaat met een deels hernoemde serie foto’s en u wilt hetzelfde onderwerp gebruiken voor nog niet hernoemde foto’s.

Context menu keuze: Laatste terughalen. Als u bijvoorbeeld net een aantal foto’s heeft hernoemd en direct realiseert?dat het onderwerp niet klopt (b.v. niet?veranderd t.o.v. de vorige foto of met een typefout), dan worden deze foto’s met deze keuze weer vanuit de Bewerkt?map een map omhoog geplaatst en weer getoond zodat u?ze opnieuw kunt hernoemen. Let op: u kunt altijd al hernoemde foto’s zelf terugkopi?ren (b.v. via Verkenner) naar de bovengelegen map met nog niet hernoemde foto’s en een andere naam geven, alsof de hernoeming nog niet eerder had plaatsgevonden.

Tijd aanpassen

Vul een aantal minuten in, b.v. 60 = de tijd 1 uur later zetten, -120 = de tijd 2 uur eerder zetten. De foto zelf of de datum laatst gewijzigd blijven onveranderd. Bij een eventueel onjuiste aanpassing kan de keuze worden herhaald met een tegenovergesteld teken (dus -60 en +120 in het voorbeeld). Kies de pijltoets onder Bijtellen of de rechtermuistoets keuze Aanpassen tijd

Foto roteren

Kies een aantal graden en kies de pijltoets?of de rechtermuistoets keuze Draai de foto.?De weergave in de thumbnail verandert overigens niet, dit komt wellicht in toekomstige versies. De?volledige weergave gebruikt deze informatie wel. Moderne camera’s voegen als het goed is de juiste ori?ntatie-informatie toe. Een onjuist ingevoerde draaiing kan hersteld worden door nog een aantal keren verder te draaien.

Foto’s aan een database toevoegen/weghalen

Een database is eigenlijk gewoon een tekstbestand met de fotonaam voorafgegaan door de map waarin ze opgeslagen zijn die wordt opgeslagen in dezelfde map als de bewerkte foto’s. Kies eerst een naam (b.v. Korte selectie Costa Rica). Maak een selectie van foto’s en maak de rechtermuistoets keuze Voeg toe aan database. De foto’s worden bewaard in dat tekstbestand. Het onderwerp mag eventueel later worden aangepast; het programma?zoekt de foto dan op op basis van alleen de datum en tijd in het onderwerp. Dat laatste geldt? alleen niet als foto’s precies dezelfde datum en tijd hebben en een verschillend volgnummer. Zou u dan het onderwerp van een al in de database vermelde foto veranderen dan zal het programma alleen de eerste foto op die datum/tijd kunnen terugvinden. Uiteraard kunnen dezelfde foto’s in meerdere selectie databases worden geplaatst. De foto’s?kunnen worden weergegeven in de invoervolgorde aan de database, of op datum/tijd (alfabetisch)?gesorteerd.

De ‘database’ wordt als tekstfile opgeslagen, en ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

c:\testfotos\Bewerkt\20140903 124045 Neushoorn met jong
c:\testfotos\Bewerkt\20140903 124103 Neushoorn met jong

Haal weg uit database

Kies eerst een of meer foto’s (vanuit de selectie van foto’s uit een bepaalde database) en maak de keuze Haal weg uit?database om deze foto’s uit de database te halen. Met de foto’s zelf gebeurt uiteraard niets.

Foto’s bekijken

Via de knop rechtsboven (of via rechtermuistoets keuze Bekijk foto’s uit database) kan een bestaand databasebestand (.txt bestand) worden geopend en worden foto’s uit deze selectie getoond. Als de foto’s vanaf een andere schijf/directory worden getoond dan waar ze bij het toevoegen aan de database stonden vraag het programma om de huidige locatie en gebruikt dat (dit gebeurt net zo vaak als er eventueel verschillende locaties staan in de database). Het programma vraagt of de selectie uit de database op (datum)volgorde moet worden bekeken (dit is gelijk aan alfabetische weergave, op jjjjmmdd uummss). Zo niet, dan wordt de invoervolgorde bij het toevoegen? van de database gebruikt (die kan afwijken).

Direct na het maken van deze keus wordt de eerste foto van de selectie uit de database getoond. Als deze weergave wordt gestopt (via Esc) dan staan de foto’s uit deze selectie in het venster. Op deze manier kan eenvoudig een foto uit de database worden geselecteerd, of een deel van de selectie worden geselecteerd en bekeken (via Bekijk selectie). Klik opnieuw?op de weergaveknop (= knop met de pijl achter dat aantal met tooltip Toon de volgende serie) om weer de alle foto’s in de map te zien (afhankelijk van het gekozen aantal).

Met rechtermuistoets keuze Bekijk selectie worden geselecteerde foto’s getoond. Standaard gebeurt dat in een volledig scherm, zonder knoppen etc. op het scherm. Druk op Esc om deze weergave te stoppen.

Via de keuze Bekijk selectie als diasahow wordt de volgende foto steeds automatisch getoond. Direct na het maken van deze?keuze kan het aantal seconden wachttijd worden opgegeven tussen 2 foto’s. Met deze keuze blijft het mogelijk handmatig de foto’s verder of terug te bekijken met de cursortoetsen links/rechts. Het programma toont daarna na het gekozen aantal seconden gewoon weer de volgende. De diashow eindigt als op Esc wordt gedrukt.

Foto’s info

Met de keuze Foto info krijgt u een scherm met de belangrijkste EXIF informatie, de velden die bij een foto worden opgeslagen: afmetingen (pixels), cameramerk en model, datum en tijd van de foto, lens opening, brandpuntafstand,? ISO snelheid, belichtingstijd, belichtingscompensatie, witbalansmode, kleurenrepresentatie en hoogte (alleen mogelijk bij foto’s die met een apparaat met GPS zijn genomen). Zolang u dit? scherm open laat staan verandert de inhoud als u een andere foto selecteert. De ISO snelheid, brandpuntsafstand en belichtingstijd ziet u ook in een blauw vlak bovenin het scherm. Niet alle camera’s slaan alle informatie op, de informatie blijft dan leeg of de Engelstalige foutmelding EXIF property can not be found verschijnt.

Weergeven locatie op kaart

Kies hiervoor?Toon op kaart. ?Uitsluitend als er GPS informatie is opgeslagen bij het maken van de foto (gewoonlijk bij foto’s van een smartphone) opent PhotOrganize Google Maps in uw browser en toont de locatie waar de foto genomen is. Is deze informatie niet aanwezig dan volgt een melding.

Kopieer geselecteerde foto’s

Als u een of meer foto’s selecteert kunt u met deze optie de selectie kopi?ren naar een disk / directory die u kiest uit het dialoogvenster Map?selecteren dat volgt op deze keuze. Dit kan handig zijn als u alleen foto’s uit een database / selectie mee?wilt nemen op b.v. een USB stick. Houd er rekening mee dat het programma eventueel bestaande bestanden niet overschrijft.?Als het woord Bezig, in rood weergegeven, weer verandert in Toon foto (de voortgangsbalk is vol)? zijn de?foto’s gekopieerd.?Het popup venster toont hoeveel foto’s werden gekopieerd en hoeveel overgeslagen.?

Zoeken, verplaatsen en hernoemen

De zoek functie is gewoonlijk het beginpunt van de verplaats- of hernoemfunctie. Kies de zoekknop? en voer (een deel van) de omschrijving in die moet voorkomen in fototitels. Dit mag ook de datum zijn (in het formaat jjjjmmdd. Alle? foto’s in de gekozen map waarin het ingevulde zoekbegrip voorkomt worden getoond. Hierna kunnen diverse van de overige opties worden toegepast. Zo is het mogelijk om een selectie te verplaatsen naar een andere map. Dit is een veilige manier om foto’s uit de map te wissen: kies hiervoor een map die speciaal is aangemaakt om foto’s te wissen. Als u zeker bent dat u de juiste foto’s daar naar toe verplaatst heeft verwijdert u de hele map of alleen de inhoud via bijvoorbeeld de Windows Verkenner naar de Prullenbak.?U kunt op 2 manieren foto’s verplaatsen , beiden staan in het rechtermuistoetsmenu: . Verplaats geselecteerde foto’s en Verplaats geselecteerde foto’s naar gekozen map. Het verschil is dat bij de eerste optie functie iedere keer om een map wordt gevraagd. Bij de tweede optie wordt die map alleen de eerste keer gevraagd. Als een map gekozen is verschijnt het rode knopje tussen de knopjes met sluitertijd informatie en de zoekknop. Hierna worden alle verplaatsingen naar die map uitgevoerd, die u kunt nalezen in de tooltip bij het knopje. Klik eenmaal op de knop om het pad te legen: de knop verdwijnt en als?u de optie Verplaats geselecteerde foto’s naar gekozen map weer kiest wordt opnieuw een doelmap gevraagd.

U kunt een selectie die bijvoorbeeld via Zoeken is gemaakt ook hernoemen via de keuze Hernoem foto’s.? U kunt op deze manier eenvoudig een fout in de titels herstellen die in?meerdere foto’s voorkomt. PhotOrganize waarschuwt als u verschillende titels (afgezien van de datum en tijd uiteraard) in 1 selectie probeert te hernoemen (Een of meer foto’s hebben een afwijkende naam – toch hernoemen?). Bij de hernoeming wordt dan ook alleen de titel aangepast, niet de datum en de tijd.

.jpg of .jpeg

Het programma werkt met .jpg bestanden. Verwerkt u .jpeg bestanden, kies dan uit het uitvouwmenu .jpeg. De laatst gemaakte keuze wordt in de registry opgeslagen en dus onthouden.

Taal

Het programma start standaard in de taal van uw Windows versie mits deze Engels of Nederlands is. U kunt Nederlands (NL) of Engels (EN) kiezen uit het? uitvouwmenu. De laatst gemaakte keuze wordt in de registry opgeslagen en dus onthouden.

Zoom

Door het slepen aan het knopje rechts in het scherm bij Zoom kunt u de weergave van de foto ‘thumbnails’ vergroten of verkleinen.

Sneltoetsen bij het tonen van de foto’s:

Cursor links/rechts bladert door de foto’s

Letter I(nformatie) toont de bestandsnaam waarin dus de datum en tijd +?onderwerp te zien zijn (nogmaals I zet deze weer uit)

Letter?Z(wart/Wit) schakelt tussen een witte informatietekst?(als opgeroepen via I) en een zwarte tekst (voor als de tekst niet zichtbaar is tegen een witte resp.?zwarte? achtergrond)

Letter?M(ax/Min) schakelt tussen volledige scherm en gewoon scherm

Esc sluit het scherm.

Een dubbelklik toont de foto die geselecteerd is.

======================================