IC2Backup

Veiligstellen van uw kostbare data off line & on line

IC2Backup

Voor Windows Pc's en servers biedt IC2 een snel en praktisch backup programma: IC2Backup.

Hiermee kunt u heel eenvoudig backups maken van data. U kunt verschillende selecties maken, bijvoorbeeld om meerdere keren per dag een backup te maken van uw kritische wijzigingen en minder frequent een van andere data.

Een slimme scan helpt u kiezen welke bestanden gewijzigd worden en wellicht in de backup moeten worden gezet.

U kunt u backups wachtwoord beveiligen. Backups worden op een schijf naar keuze gezet en kunnen ook direct naar een cloud omgeving worden gekopieerd, zoals Stack van TransIP of een FTP directory.

Bekijk hier de mogelijkheden in het Helpbestand.

Binnenkort verkrijgbaar.